De op deze website getoonde informatie wordt door Bytecontrol met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Bytecontrol sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, of het eventueel niet goed functioneren van de website.

Verwijzingen naar websites die niet door Bytecontrol worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Wij kunnen niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Bytecontrol worden onderhouden.

ONS ADRES

Nieuwe Wetering 102
3194 TB Hoogvliet-Rotterdam
Tel: 06-14381364
E-mail: info@bytecontrol.nl

OVERIGE INFORMATIE

KvK Rotterdam: 24405001
BTW nummer: NL001619461B47
Bank: NL60 KNAB 0256205701